Persondatapolitik

Version 1.4

Behandling af personoplysninger

Det er vigtigt for os, at du er tryg som kunde ved Feline Holidays A/S, (”Feline Holidays A/S”, ”os”, ”vi”, ”vores”) hvorfor vi gør vort yderste for beskyttelse, forsvarlig behandling og lagring af personlige oplysninger, som afgives til os i forbindelse med benyttelse af vore hjemmesider og bestilling af ferieboliger og ophold.

Vi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med den danske Persondatalov og EU-regler (GDPR).

Nedenfor kan du læse hvorledes vi behandler dine oplysninger, når du besøger vore hjemmesider og i forbindelse med bestilling af feriebolig og ophold hos Feline Holidays A/S.

Dataansvarlig

Feline Holidays A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du afgiver til os.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via mail på info@feline.dk eller sende et brev til Feline Holidays A/S, Nygade 8B, 2.th, 7400 Herning. Du er også velkommen til at ringe til os på 8724 2251.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesloven giver dig en række rettigheder i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. De vigtigste rettigheder er at:

 • Du har ret til at få at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Du har ret til få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, som er forkerte.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bliver brugt til direkte markedsføring, som du ikke har givet dit samtykke til.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod individuelle afgørelser, som er baseret på automatisering.
 • Du ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder beder vi dig om at sende din henvendelse til dataansvarlig@feline.dk. Vi gør opmærksom på at det i nogle tilfælde vil være nødvendigt at vi registrerer og gemmer din henvendelse for at sikre os, at dine rettigheder bliver overholdt.

Klageadgang

Du kan til enhver tid klage over registeringen af dine personoplysninger til vores dataansvarlige via denne email: dataansvarlig@feline.dk.

Du kan også klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Definition af personoplysninger

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information, der direkte eller indirekte kan henføres til bestemte personer. Det kan for eksempel være navn, telefonnummer, adresse m.v.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

De personoplysninger vi indsamler om dig, indsamles hos dig.

Booking af feriebolig eller ophold

Hvilke personoplysninger indsamles og behandles?

Vi indsamler og behandler nedenstående personoplysninger?om dig som kunde. Formålet med indsamlingen af personoplysningerne er at kunne afvikle og administrere din booking. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen om booking med dig og retsgrundlaget er under Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 • Navn
 • Adresse
 • Email
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Evt. alder på overnattende personer.
 • IP nummer

Dit IP nummer registreres udelukkende med det formål, at vi kan finde og rette evt. fejl. IP nummeret bliver automatisk slettet 30 dage efter registreringen.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Vi videresender dine personoplysninger til det bureau eller den samarbejdspartner, der er ansvarlig for den feriebolig eller det ophold, du har booket. Formålet er at gennemføre bookingen. Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med din booking benytter vi dine personoplysninger til at kontakte dig.

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med booking af en feriebolig eller et ophold overføres ikke til tredjelande.

Vi videregiver derudover dine personoplysninger til vores databehandlere som f.eks. vores leverandør af hosting og lagring. Vi har indgået databehandleraftale med vores databehandlere, der sikrer, at Databeskyttelsesreglerne overholdes.

Anonymisering af personoplysninger

Alle personoplysninger der afgives til os vil efterfølgende, i anonymiseret form, blive anvendt til interne, statistiske analyser. Det betyder at alle de data der kan henføres til din person, bliver slettet. Vi kan for eksempel se hvor mange bookinger kunder i Danmark har foretaget i et bestemt land eller område, men vi har ingen mulighed for at se, hvem kunderne er.

Vi anonymiserer personoplysninger på denne måde:

 • Gennemførte og annullerede bookinger anonymiseres 3 år efter afrejsedatoen.
 • Ikke gennemførte bookinger anonymiseres 14 dage efter registreringen.

Kreditkortoplysninger

Hvornår og hvorfor beder vi om kreditkortoplysninger?

Når du foretager en booking sker det nogle gange, at vi beder dig om at afgive dine kreditkortoplysninger. De bliver anvendt til:

 • At stille sikkerhed for betaling af bookingen i tilfælde af at du udebliver uden at have annulleret bookingen.
 • Betaling af gebyr i forbindelse med annullering.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler dit navn og dine kreditkortoplysninger. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen om booking med dig og retsgrundlaget er under Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af dine oplysninger

De oplysninger vi indsamler (navn og kreditkortoplysninger) bliver registreret og opbevaret hos en certificeret samarbejdspartner.

Adgang til kreditkortoplysninger

Vi har ingen adgang til de kreditkortoplysninger, du afgiver i forbindelse med en booking. Derimod har vi adgang til en nøgle, der gør os i stand til at hæve penge på kreditkortet. Det gør vi kun i tilfælde af udeblivelse uden forudgående annullering, eller hvis der foretages en annullering mod et gebyr.

Gavekort

Hvilke oplysninger indsamler vi?

I forbindelse med bestilling af gavekort beder vi om forskellige personoplysninger under kontraktretslige interesser. Formålet er at vi kan behandle købet og den senere indløsning af gavekortet.

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 • Modtagers navn
 • Modtagers adresse
 • Evt. besked til modtager af gavekort
 • Købers navn
 • Købers telefonnummer
 • Købers email adresse
 • Købers adresse

Behandling af dine oplysninger

Vi registrerer og gemmer dine oplysninger i op til 4 år efter den dato, hvor gavekortet er udstedt. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen om bestilling af gavekort og retsgrundlaget er under Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Anonymisering af personoplysninger

Vi anonymiserer dine oplysninger senest 4 år efter den dato, hvor gavekortet er udstedt. Formålet er at lave interne, statistiske analyser. Det betyder at alle de data der kan henføres til modtager og køber, bliver slettet.

Vi kan for eksempel se hvor mange gavekort der er blevet solgt, men vi har ingen mulighed for at se, hvem der har købt eller modtaget dem.

Kreditkortoplysninger

I forbindelse med køb af gavekort beder vi om dine kreditkortoplysninger. Formålet er at vi kan hæve det beløb, du har købt gavekort for. Vi henviser til afsnittet ”Kreditkortoplysninger” herover, hvor du kan læse mere om hvordan vi behandler dine kreditkortoplysninger.

Nyhedsbrev

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi udsender nyhedsbreve til kunder, der ønsker at modtage det?og giver samtykke dertil. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindlse med nyhedsbreve er under Persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a. Til brug for udsendelse af nyhedsbreve indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Email adresse
 • Evt. navn

Behandling af dine oplysninger

Vi anvender en samarbejdspartner, Campaign Monitor, til udsendelse af vores nyhedsbreve. Vi udsender op til 4 nyhedsbreve pr. måned, og du vil til enhver tid kunne afmelde nyhedsbrevet med et link i bunden af nyhedsbrevet.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Campaign Monitor lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i i USA. Vi har indgået en databehandlerftale med Campaign Monitor, der sikrer at databeskyttelsesreglerne overholdes.

E-mail og generel kontakt med kundecenter

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Du har mulighed for at sende en e-mail med et spørgsmål eller en forespørgsel til vores kundecenter. Du har også mulighed for at udfylde en formular, hvis du har spørgsmål omkring en konkret feriebolig eller et konkret ophold.

I begge tilfælde indsamler din mailadresse og de personlige oplysninger, der måtte fremgå af henvendelsen. Der vil typisk være tale om dine kontaktoplysninger.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne at vi kan behandle din henvendelse, og at vi kan kontakte dig i forbindelse med vores behandling af den.

Retsgrundlaget er således, at behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en eventuel aftale om booking, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Retsgrundlaget for behandlingen kan også være, at vi forfølger en legitim interesse i at servicere vores kunder, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af dine oplysninger

Vi benytter en samarbejdspartner, HelpScout, til håndtering af korrespondancen. HelpScout overholder de regler for behandling af data, der er indgået mellem USA og EU (Privacy Shield), og vi har yderligere indgået en aftale der sikrer at databeskyttelsesreglerne overholdes.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

HelpScout lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i i USA. Der kan således være tale om overførsel af personoplysninger til tredjeland.

E-mail og direkte kontakt med specifik medarbejder

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi registrerer din e-mailadresse. Vi registrerer ligeledes de personlige oplysninger, du måtte afgive i forbindelse med dit spørgsmål eller din forespørgsel. Det kan f.eks. dreje sig om dine kontaktoplysninger.

I de tilfælde, hvor din henvendelse drejer sig om evt. leje af en feriebolig videresender medarbejderen dine personoplysninger samt ønsker til ferieboligen til vores Kundecenter. Herefter behandles din henvendelse af Kundecenteret i det system, de anvender (se afsnittet "E-mail og generel kontakt med kundecenter").

Retsgrundlaget for behandlingen er således, at behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af aftalen om booking med dig eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en evt. aftale om booking, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Retsgrundlaget for behandlingen kan også være, at vi forfølger en legitim interesse i at servicere vores kunder, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af dine oplysninger

Vi benytter en samarbejdspartner, Microsoft, til håndtering af korrespondancen. Microsoft overholder de regler for behandling af data, der er indgået mellem USA og EU (Privacy Shield), vi har yderligere indgået en kontrakt for at sikre at persondataloven overholdes.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Microsoft lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i i USA. Der kan således være tale om overførsel af personoplysninger til tredjeland.

Personlig og telefonisk kontakt

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi registrerer de personlige oplysninger, du måtte afgive i forbindelse med dit spørgsmål eller din forespørgsel. Det kan f.eks. dreje sig om dine kontaktoplysninger.

Behandling af dine oplysninger

I de tilfælde hvor du har en mailadresse og hvor din henvendelse drejer sig om evt. leje af en feriebolig eller booking af et ophold videresendes dine personoplysninger samt ønsker til ferieboligen/opholdet til vores Kundecenter. Herefter behandles din henvendelse af Kundecenteret i det system, de anvender (se afsnittet ”Email og formular (Kundecenter)” ovenfor).

Hvis du ikke har en mailadresse og derfor henvender dig personligt eller telefonisk for at få hjælp, foretager vi bookingen for dig. Vi indsamler i den forbindelse de samme personoplysninger (med undtagelse af mailadresse) som fremgår af afsnittet ”Booking af feriebolig eller ophold” ovenfor.

Backup

Hvilke oplysninger har vi backup af?

Vi har en komplet kopi af alle data i flere versioner. Formålet er at sikre, at vi til enhver tid vil kunne genskabe data der måtte gå tabt, for eksempel som følge af fejl i hardware.

Behandling af dine oplysninger

Vores backup lagres hos en samarbejdspartner i Danmark.

Facebook

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Du har mulighed for at logge ind på vores portaler ved hjælp af dit Facebook login. Formålet med at logge ind er, at du kan gemme og dele de ferieboliger og/eller ophold, du udvælger som favoritter. Dit Facebook login bruges til at verificere din identitet, sådan at vi kan vise de korrekte favoritter.

Retsgrundlaget for behandlingen er således, at behandling er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en evt. aftale om booking, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du er logget ind henter vi dit navn fra Facebook, og viser det på den hjemmeside, du loggede ind på. Dit navn vises alene for dig, når du er logget på og andre kan ikke se det.

Behandling af dine oplysninger

Dine favoritter og dine login-oplysninger bliver automatisk slettet 6 måneder efter dit seneste login. Oplysningerne slettes endvidere også hvis du vælger at fjerne dig som bruger fra den hjemmeside, du loggede ind på.

Facebook overholder de regler for behandling af data, der er indgået mellem USA og EU (Privacy Shield).

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Facebook lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i i USA. Der kan således være tale om overførsel af personoplysninger til tredjeland.

Deltagelse i konkurrencer udskrevet på sociale medier

Ved deltagelse i en konkurrence udskrevet af os på et socialt medie giver du samtykke til, at vi må kontakte dig i tilfælde af, at du bliver udtrukket som vinder. Vi beder om og indsamler følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Email
 • Tlf. nr.

Vi indsamler oplysningerne via en privat besked eller via mail. Vi sletter den private besked eller mail oplysningerne 14 dage efter vinderne er udtrukket.

Formålet er at vi kan overholde vores retlige forpligtelse til at sende dig den udloddede gevinst. Retsgrundlaget er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra c.

Vi gør opmærksom på at vi anfører dit navn på det bilag eller den faktura, vi får i forbindelse med indkøb af præmien. Det gør vi for at dokumentere, at vi har videresendt præmien. Ifølge lovgivningen er vi forpligtet til at opbevare sådanne fakturaer i 5 år. Vi videresender aldrig ovenstående oplysninger til tredjepart med henblik på at erhverve den udloddede præmie.

Vindere af konkurrencer udskrevet på sociale medier offentliggøres, i anonymiseret form, på denne side.

Trustpilot

I forbindelse med at du foretager en booking håber vi, at du vil vurdere din oplevelse af bookingforløbet hos Trustpilot. Der ligger et link i din bookingbekræftelse, som gør det nemt at lave vurderingen og sende den til Trustpilot.

Vi læser alle vurderinger og bruger dem bl.a. til at forbedre hjemmesiden. Vi værdsætter din mening.

For at kunne verificere dit kundeforhold hos os videregiver vi din e-mailadresse og dit bookingnummer til Trustpilot.

Trustpilot kan anvende din e-mailadresse til at sikre sig, at du faktisk har handlet hos os i forbindelse med at du laver en anmeldelse. Bookingnummeret benyttes kun som reference til os.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi forfølger en legitim interesse i at servicere vores kunder, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af dine oplysninger

Vi har indgået en databehandleraftale med Trustpilot. Med andre ord, vi har kontrol over de data vi afgiver til Trustpilot.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Trustpilot lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i USA. Der kan således være tale om overførsel af personoplysninger til tredjeland.

Google Analytics

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi anvender Google Analytics til analyser af besøg, statistik m.v. under legitim interesse. Formålet er at vi ud fra disse data kan lave forbedringer af vores hjemmesider, der er med til at give en bedre brugeroplevelse. Blandt de data der indsamles, er dit IP nummer i anonymiseret form.

Herudover indsamles forskellige data i anonymiseret form. Det drejer sig for eksempel om hvilken type enhed du benytter (telefon, tablet eller computer), skærmstørrelse, operativsystem m.v.

Vi har kun adgang til at se data i samlet og anonymiseret form. Vi har ikke adgang til at se IP numre i Google Analytics, og har derfor ingen mulighed for at henføre øvrige oplysninger til et bestemt IP nummer.

Behandling af dine oplysninger

Dit IP nummer sendes, sammen med de øvrige oplysninger, til Google. Google overholder de regler for behandling af data, der er indgået mellem USA og EU (Privacy Shield).

En del af de data der sendes til Google (det er de data der er knyttet til cookies, bruger-id’er og annoncerings-id’er) opbevares hos Google i 26 måneder. Herefter slettes de automatisk.

Videresendelse og overførsel af personoplysninger

Google lagrer data i datacentre, som er placeret forskellige steder i verden, blandt andet i i USA. Der kan således være tale om overførsel af personoplysninger til tredjeland.

Hvis du ikke ønsker at Google Analytics indsamler anonymiserede oplysninger omkring din brug af en af vores eller andres hjemmesider, har du mulighed for at fravælge det. Det kan du gøre på denne hjemmeside.